СКИ

Ски
Обувки
Автомати
Щеки

 

СНОУБОРД

Дъски
Обувки
Автомати

 

СПЛИТБОРД

Дъски
Обувки
Автомати

 

СНОУКАЙТ

Дъски
Кайт
Колан/седло
Контрол бар

 

ДРУГИ СПОРТОВЕ

Кънки
Шейни
Моторни шейни
Други

 

ЕКИПИРОВКА

Екипи
Шапки
Ръкавици
Маски
Каски
Термо бельо

 

АКСЕСОАРИ

Протектори
Сакове
Вакси
Инструменти
Карвинг пластини
Екстри за ски автомати
Лавинно оборудване
Багажници за автомобили
Други

 

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА


С ползването, на който и да е линк от настоящия сайт потребителя декларира съгласието си с условията за използване на SKIBORSA.COM.  Цялата информация, съставянето и подредбата на www.skiborsa.com, както и самото име SKIBORSA са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всяка употреба извън този смисъл - публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на skiborsa.com; копирането и захранването на бази данни с комерсиална цел; разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда; и всяка форма на комерсиално използване - е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на закона.

 • ‛ПОТРЕБИТЕЛ‛ по смисъла на настоящите ‛Условия за ползване‛ е лице, което използва услугите със свободен или регистриран общ достъп.
 • ‛САЙТ‛ е уебсайта www.skiborsa.com предоставящ достъп до база данни с обяви за зимна екипировка, полезни линкове, текстови материали, снимки и др.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на САЙТА в съответствие с изискванията на настоящите Условия за ползване.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с това, че екипът на САЙТА в зависимост от задълженията си, има достъп до част от негова информация /като име и телефон за контакт, имейл /, но няма право да я разгласява , разпространява освен в предвидените в настоящите Условия за ползване случаи.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да спазва българските и международните закони и да не ги нарушава
 • ПОТРЕБИТЕЛЯ няма право да  накърни репутацията, да  обижда, заплашва или нанася вреда на друг потребител или на екипа на САЙТА, като това е  основание за незабавно прекратяване възможността за ползването на САЙТА.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ ясно съзнава и приема факта, че предоставяните от САЙТА услуги са с полезна и образователна цел.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да публикува обяви само такива, които са свързани със зимна екипировка за зимни спортове.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ ясно съзнава, че всички материали, информация, текстове, лого, графики, методите на работа и дизайна са собственост на САЙТА и авторските права над тях принадлежат на SKIBORSA.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да съхранява или разпространява информация от САЙТА само след получаването на писмено разрешение от ръководството на SKIBORSA.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА САЙТА

 • САЙТЪТ предлага услугите ‛във вида, в който са‛ и не носи отговорност по отношение на публикуваните продукти, тяхното качество и актуалност, определена цена, както за и възникналите отношения между продавачи и купувачи.
 • САЙТЪТ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.
 • САЙТЪТ не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика и др.
 • САЙТЪТ е свързан с Интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от САЙТА няма да бъде следен и записван от трети страни.
 • САЙТЪТ не носи отговорност и за действия на свои потребители, дори те да са използвали услугите на САЙТА по позволен или непозволен според Условията за използване начин.
 • Връзки в САЙТА може да препращат към други Интернет адреси, които не работят според настоящите Условия за ползване. САЙТЪТ не носи отговорност за съдържанието извън домейна ‛www.skiborsa.com‛.
 • САЙТЪТ не носи отговорност спрямо потребителите на системата, както и по отношение на трети лица, в случай, че продавач публикува в сайта неправомерно придобита или неразрешена за разпространение информация, както и в случай, когато има злоупотреба, копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, както каквото и да е информация, картина, звук, образ и др., които накърняват имуществени или неимуществени права на трети лица.
 • Екипът на  САЙТА е длъжен да спазва Условията за ползване, както и всички закони за защита на личните данни и информация. Информация може да бъде предоставяна когато е изисквана от органите на реда.
Текст: SKIBORSA Администратор